top of page
Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.
Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.

DPP Info Hub

pexels-henry-&-co-2341290 1.jpg

Innehållspartners

Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.

Innehållspartners

4907157 1.jpg
Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.

StrategiskNödvändigt

Att agera skapar nu en möjlighet för företag att mildra effekterna av problem och minska framtida risker

4 key actions for companies on how to get started

Deltagande i utvecklingen av DPP-föreskrifter och standarder.

Action 1

Bedöm aktuell produktdatatillgänglighet, identifiera luckor och samla in information som saknas

Action 2

Informera och involvera alla relevanta interna team i DPP-implementeringen

Åtgärd 3

Planera för förändringar i teknik och interoperabilitet med nuvarande system

Action 4
Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.
Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.

1. Engagera dig i olika DPP-initiativ och försök bidra till utveckling av policyrekommendationer.


2. Övervaka utvecklingen av DPP-bestämmelser.

3. Identifiera nyckelämnen som du och ditt företag vill engagera dig i under regelutvecklingen och lösningar för att stödja

How to get started:

As many topics are a work in progress companies inputs can help shape the DPP regulations. This is an opportunity to address questions and influence discussions that will translate into more effective regulations. A way of influencing the discussion is to participate in stakeholder consultation.

Participation in the development of DPP regulations and standards.

Åtgärd 1

Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.

1. Utse en utsedd DPP som är ansvarig för att omsätta ny lagstiftningsutveckling till implikationer/åtgärder

 

2. Dela information om DPP med din organisation

 

3. Identifiera effekten av DPP på varje funktion (t.ex. hur DPP kommer att påverka planerade produktlanseringar) och stödja nuvarande (investerings)beslut för att säkerställa framtida synergier

Hur man kommer igång:

Vissa aktiviteter kan startas idag, medan andra roller och funktioner är beroende av ytterligare detaljer från DPP-förordningen. Artikulera företagets vision för DPP för alla team. Säkerställa samarbete mellan team vid implementering av DPP

Informera och involvera alla relevanta interna team i DPP-implementeringen

Action 3

Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.

1. Arbeta med intressenter och branschorganisationer i tekniska frågor för att identifiera föredragna interna och systemiska lösningar (t.ex. skapa en enhetlig plattform för VC).

2. Informera IT & Finansiering om DPP för att ta hänsyn till dess inverkan i relaterade tekniska beslut

3. Kartlägg vilka system som innehåller förväntad DPP-data som finns i organisationen och ger enkel, centraliserad åtkomst till nyckeldatapunkter om de ännu inte är tillgängliga.

How to get started:

Planera för förändringar i teknik och interoperabilitet med nuvarande system

Action 4

Innehållspartners

Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.

Innehållspartners

Navigating Ambiguity
Navigating Ambiguity

Engaging in shaping policy to tackle uncertainties and ensure inclusion of business perspective

Closing the Gaps
Closing the Gaps

Assessing product data availability and filling in the gaps

Collaborative Excellence
Collaborative Excellence

Informing and involving all relevant teams in the DPP implementation

Future-Ready Strategies
Future-Ready Strategies

Preparing for tech changes, focusing on interoperability

Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.

1. Identifiera nyckeldatapunkter som sannolikt kommer att inkluderas i DPP genom att kartlägga nuvarande och framväxande nationella och EU-förordningar och globala standarder.

2. Kartlägg din organisations befintliga datapunkter och identifiera var data saknas för att uppfylla de förväntningar som identifierats ovan

3. Inkludera viktiga datapunkter i upphandlingsprocessen för att fånga relevant data i förväg.

Hur man kommer igång:

Gå igenom all data och identifiera viktiga obligatoriska och valfria datapunkter för produkter. Använd ESPR, batteriförordningen, internationella och europeiska standarder och standarder för cirkulär ekonomi som ramverk. Ta reda på vilken data som redan finns tillgänglig i företaget och vilken data som saknas och börja samla in de saknade datapunkterna.

Assess current product data availability, identify gaps, and gather missing data

Action 2

bottom of page