top of page

Hur EU vill uppnå en cirkulär ekonomi till 2050

Ta reda på om EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och vilka ytterligare åtgärder ledamöter i Europaparlamentet vill för att minska avfallet och göra produkter mer hållbara.


Om vi fortsätter att exploatera resurser som vi gör nu, år 2050 skulle vi behöva resurserna från tre jordar. Ändliga resurser och klimatfrågor kräver att man flyttar från ett "ta-make-dispose"-samhälle till en koldioxidneutral, miljömässigt hållbar, giftfri och helt cirkulär ekonomi år 2050.Den nuvarande krisen visade på svagheter i resurs- och värdekedjor och drabbade små och medelstora företag och industrin. En cirkulär ekonomi kommer att minska CO2-utsläppen, samtidigt som den stimulerar ekonomisk tillväxt och skapar arbetstillfällen.Läs mer om definitionen och fördelarna med den cirkulära ekonomin. Läs mer i länk...< /u>

3 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page