top of page
This Privacy Policy describes how we collect, use, and disclose information.
This Privacy Policy describes how we collect, use, and disclose information.

 Integritetspolicy

EU:s digitala produktpass är på gång, och det kommer att påverka företag i alla branscher över hela världen. Många företag ser detta som en stor möjlighet. Om du representerar ett företag - vad gör ditt företag för att förbereda sig? Att möjliggöra framtida efterlevnad av EU:s DPP-mandat är en resa som börjar redan idag, och vår community vill vara en guide och en hjälpande hand tillsammans med andra företag för att dela erfarenheter och hjälpa varandra.

 

För att omsätta DPP i praktiken krävs en teknisk lösning för att samla in alla data om de produkter som tillverkas och distribueras. Digital spårbarhetsteknik är nyckeln till att implementera DPP på företagsnivå. Alla fysiska komponenter och material kan tilldelas unika digitala identiteter (UID). Genom hela leveranskedjan samlas data in och kopplas till ett UID varje gång något sker med produkten under hela dess livscykel.

Full spårbarhet för en detaljerad förståelse av värdekedjan kommer inte bara att vara en önskan, utan ett måste. På så sätt kan företag börja (och i många fall redan ha börjat) förbereda sig för vad som komma skall för att hänga med i resan mot en cirkulär hållbar framtid.

Varför starta DPP förberedelser nu?

Are you also struggling to understand how digital product passports will affect your organization? You are not alone. Now you
Get an overview of the timeline of Digital Product Passport.

Innehållspartners

Innehållspartners

Product Owner Guide to DPP
Download PDF
Strategic Guide to DPP
Download PDF
Sustainability Manager Guide to DPP
Download PDF
bottom of page